ברוכים הבאים ל-PUSH-ARTEX.
אשר מציע פתרון פרסום לקהל האמריקאי דרך הטיקטוק.

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
   מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  2. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. שלום וברוכים הבאים לאתר חברת “Artex” 
 2. החברה הינה סוכנות דיגטלית עבורי בעלי עסקים אינטרנטיים ומספקת מגוון רחב של שירותי ליבה, כגון: מיתוג, שיווק אורגני, שיווק ממומן, כתיבת תוכן, פיתוח ועיצוב אתרים, גרפיקות וכו'. ובנוסף לשירותי הליבה אנו עוסקים בשירותים מורחבים וייחודיים עבור בעלי העסקים הדיגטליים.
 3. אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש באתר ומתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש וכללי ההתנהגות באתר. לתשומת לבכם, תקנון האתר חל ומחייב כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים.
 4. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. המשך שימוש באתר או לחלופין רכישת מוצרים או שירותים ממנו, מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 5. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתו.
 6. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 7. במידה וברצונכם לשאול כל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד “צור קשר” ונשמח להשיב.
 8. אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

 שימוש בשירותים

 1. החברה תספק שירותים ללקוח בהתאם להזמנה שתבוצע על ידי הלקוח והסדרת התשלום בפועל.
 2. החברה תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר ו/או על סמך הסכם מחודש לפי בחירה מותאמת אישית והוסכם בין האתר (Artex), ללקוח בעל פה ובכתב. 
 3. כל ניסיון שימוש לרעה מצד הלקוח במוצריםשירותים(לדוגמא: החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון וכו') תגרור סגירה מיידית של החשבון.
 4. חברת Artex מתחייבת לספק את השירותים שלה ללקוח בהקדם ועל הצד הטוב ביותר. מאחר והשירותים עבור כל עסק תמיד יהיו בעל מאפיינים שונים – אין ביכולתנו לקמט זאת. לכן, אנו מתחייבים לעדכן באופן שוטף את הלקוחות שלנו בתהליך כולו.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזר כספי

חברת Artex מתמקצעת במתן מגוון שירותי דיגיטל והתוצאה חשובה לנו מאוד. לכן:
1. ללקוח מגיע לדרוש החזר כספי בגין שירותים פגומים או/ו שאינם הפיקו תועלת כלל.
2. ללקוח מגיע לדרוש החזר כספי בגין שירותים שלא ניתנו בצורה מלאה ואיכותית.
3. אין אפשרות ללקוח לבטל את ההזמנה/השירותים או לבקש את כספו חזרה לאחר תחילת העבודה שלנו.
4. אין אפשרות ללקוח לבטל את ההזמנה/השירותים או לבקש את כספו חזרה אם במהלך העבודה שלנו הוא התחרט/שינה את דעתו או ירד מהרעיון.
5. אין אפשרות ללקוח לבטל את ההזמנה/השירותים או לבקש את כספו חזרה אם בכל זמן במהלך השירות שלנו ו/או לאחר מכן, הוא מאבד את האינטרס או הסיבה לכך ששכר את שירותנו (אך החברה כן תפעיל שיקול דעת ותפעל לפי המוסר שלה בהתאם למצב והסיטואציה).

 

 פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיותם של לקוחות האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידני החברה אודות הלקוח וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוח להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. כאמור לעיל, במידה וברצונכם לרכוש שירות מהחברה, תתבקשו למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הלקוח, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 3. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי המשתמשים באתר לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימם, מחקר פנימי וסטטיסטיקה, וכן לשם פנייה עתידית אליהם במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים (בין קיימים ובין עתידיים). המשתמשים יהיו רשאים לבקש מהאתר להסירה מרשימת דיוור כאמור בכל עת.
 4. הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 5. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 6. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר ו/או במועד אחר, האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 8. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.
 10. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.

 1. האתר והתוכן הקיים בו מסופקים כפי שהם (AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, לאיכות מסוימת.
 2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים, לרבות שימוש בהצפנה, וזאת על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של האתר.
 3. האתר יהיה רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הגנת הפרטיות.